Güvercinlerin Tarihteki Yolculuğu

Güvercinlerin tarihteki yolculuğu


0

Barışın ve saflığın simgesi olarak karşımıza çıkan güvercinler, diğer kuşlardan farklı olan pek çok yönü nedeniyle insanlık tarihi boyunca farklı amaçlar için kullanılmışlardır. Çeşitlerine göre değişkenlik gösteren özellikleri, bilim adamlarının, doktorların, askerlerin ve hatta psikologların dahi dikkatini çekmiştir. Antik çağlarda altın plakaların ve taşların üzerine kazınan güvercin figürlerine, dini hikayeler ve efsanelerde de rastlamak mümkündür.

Ulaştırmada güvercinlerin önemi

Yön bulma dürtüleri fazlasıyla gelişmiş olan güvercinler, tarih boyunca ulaşım ve haberleşme amacıyla kullanılmışlardır. Güvercinlerin hızlı ve çok yüksekten uçabilme özellikleri sayesinde savaş, salgın hastalık ve doğal afet gibi durumlarda insanlara yardım etmişlerdir. Dağlık, kayalık, çöl ya da denizlerle çevrili yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara ilaç ya da kan nakli yapmışlardır. Bu özellikleri ülke ekonomilerini de rahatlatmıştır çünkü 27 km’lik araç ulaşımının olamayacağı zorlu bir yolu yalnızca 11 dk’da uçmayı başaran güvercinlerin maliyeti yalnızca yemleri olmuştur.

Haberleşmede güvercinlerin önemi

Hepimizin bildiği gibi posta güvercinleri tarih boyunca iletişim ve haberleşme için kullanılmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında orduların farklı bölgelerdeki askerlerine haber gönderebilmeleri güvercinler sayesinde mümkün olmuştur. Güvercinler, evlerini bulabilme özellikleri sayesinde yüzlerce kilometre uzağa uçup çıkış noktalarına tekrar varabilmektedirler. Bu durum orduların dikkatini çekmekle kalmamış, illegal iş yapan insanların da dikkatini çekmiştir. Fransa’da hapishanelere uyuşturucu girişi yapması için kullanılan güvercinlerin fark edilmesi sonrası güvercin ile haberleşme ve ulaştırma işleri büyük denetimlerden geçmeye başlamış ve bu yöntem git gide kullanılmaz olmuştur.

Psikolojide güvercinlerin önemi

“Batıl” kavramını ilk kez ortaya koyan ünlü bilim adamı B.F. Skinner, güvercinlerin davranışları üzerinde yaptığı deneylerle insan psikolojisi ve davranış bilimi üzerine pek çok teori geliştirmiştir. Güvercinlerin diğer hayvan türlerinden ayrıldığını öne süren Skinner, onları süper varlıklar olarak tanımlamıştır.

Savaşlarda güvercinlerin kullanılması

İnsanların hedefe isabet ettirme yani görüş keskinliği yalnızca %28 iken güvercinlerde %93’tür. Bu durum elbette insanların dikkatini çekmiş ve roket, füze, bomba düşürme gibi terör ya da savaş eylemlerinde güvercinleri kullanmalarına neden olmuştur. Savaş uçaklarının tabanına yerleştirilen güvercinler hedefi çok uzaktan doğru şekilde saptamış ve uçağın fark edilmeden eylemini gerçekleştirmesini sağlamıştır. Bu konu bir süre sonra insan beyninin ve teknolojinin üstün gelmesi nedeniyle kapanmıştır.

Gübre ve ilaç yapımında güvercinlerin önemi

Kapadokya’da bulunan “Güvercinlik”, Kayseri’de bulunan “Burç” ya da Diyarbakır’da bulunan “Boranhane” size de aşina olmalı… Bu yerler, Osmanlı döneminde güvercin gübresinin ihraç edilmesinden dolayı güvercin yetiştirmek amacıyla yapılan yerlerdir. Günümüzde hala güvercinlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir. Güvercin gübresi diğer hayvansal ve bitkisel gübrelerin yanında çok daha değerli ve efektiftir. PH derecesi yüksek olan güvercin gübresi, en pahalı hayvan gübresidir. Bıldırcın, yarasa, koyun ya da keçi gübreleri arasında en fazla kuru ve organik madde, güvercin gübresinde bulunur.

Günümüzde Türkiye’de binlerce güvercin yetiştiricisi bulunmaktadır. Güvercin besleyen insanlar genellikle atalarından bu yana güvercin beslemektedirler. Güvercin besleyen insanlar ruh sağlığı yerinde, dingin ve barışçıl oldukları, psikologlar tarafından tespit edilmiştir. Bu tespite bakıldığında güvercinlerin neden barışı temsil ettikleri sorusunun cevabını çok net bir şekilde almak mümkün. Siz de bu sevgi dolu insanlardan biriyseniz güvercinlerinizin ihtiyacı olan tüm besin ve vitaminleri burada bulabilirsiniz.
Kanatlarına sağlık!..Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0